Leden 2011

Hračky

17. ledna 2011 v 16:14 | Megbet |  FRETKA

Hračky

Fretka je velice hravé zvíře.
K její zábavě se dají vyrobit hračky.
Například:
Hedvábný papír - dejte fretce zmuchlaný papír, který šustí např.: ten co se do něho zabalují květiny, fretka do něho bude skákat a prolézat ho nebo do něj dejte pochoutku a fretka si jí bude muset vyšťourat.
kinder míček, v těch čokoládových vajíčkách kinder jsou malá otevíratelná vajíčka, když je naplníte třeba rýží, fretka bude mít radost, protože jí nejvíce lákají věci co před ní utíkají a ještě vydávají nějaký zvuk.
plastová láhev, roztočte obyčejnou prázdnou plastovou láhev fretka jí bude chtít chytit.

Nebo se dají hračky zakoupit ve zverimexu (pet center,...)

Myšky
- stačí myšky pro kočky, fretka je i tak bude mít ráda
- Míčky - dobré jsou s rolničkou uvnitř, fretky mají rády věci které vydávají zvuk

Samozřejmě vás napadne spousta dalších hraček...

Malá ispirace na fretecka.blog.cz


Karel Čapek

17. ledna 2011 v 14:43 | Megbet |  AUTOŘI
Karel Čapek
[9.1.1890-25.12.1938]
Karel Čapek - fotografie
Český prozaik, dramatik, novinář a překladatel první poloviny 20. století. Narodil se u Trutnova, do obecné a měšťanské školy však chodil v Úpici, kam se rodina přestěhovala. Roku 1901 nastoupil Čapek do gymnázia v Hradci Králové. Jako student kvarty vstoupil do tajného studentského debatního spolku, což nakonec vedlo k jeho vyloučení ze školy. Odešel tedy do Brna k sestře, posléze do Prahy k rodičům, kde také nakonec maturoval. Po gymnáziu studoval postupně na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, filozofické fakult Univerzity Friedricha Wilhelma v Berlíně, na Sorbonně na Faculté des lettres v Paříži. V Praze nakonec obhájil doktorát a zůstal v Praze se svým bratrem Josefem.
Karel Čapek pracoval jako člen redakční rady časopisu Národ, soukromý učitel syna hraběte Lažanského, dramaturg Vinohradského divadla, Lidových novin a od roku 1917 byl spolu s Josefem redaktorem Národních listů a nového satirického týdeníku Nebojsa (po 3 letech Z Národních listů oba odešli pro neshody s šéfredaktorem). Krátce po své cestě do Anglie (1924) se stal členem přípravného výboru pro ustanovení pražského Pen klubu. Pravidelně se vídal s prezidentem Masarykem, navštívil i E. Beneše. Zastával funkce v různých kulturních a literárních výborech a komisích. Roku 1932 s bratrem přešel k nakladatelství Fr. Borový, jehož se stal tichým společníkem. Odmítl předsednictví světové federace Penklubů, na které ho navrh H. G. Wells a norský tisk ho dokonce navrhl na Nobelovu cenu.
Karel Čapek je prvním českým spisovatelem, který uspěl v zahraničí a tím velice prospěl české literatuře. Jakožto člen československého Penklubu byl v době hrozící nacistické okupace jedním z hlavních motorů odporu, kdy využil veškeré své možnosti a kontakty pro vyburcování národa a světa při snaze o zachování svobody. Evakuaci do Anglie jako správný vlastenec odmítl. Koncem roku 1938 však náhle umírá na následky chřipky a zánětu ledvin.
Literární tvorbu zahájil Čapek před první světovou válkou, zpočátku spolu s bratrem Josefem. Byl silně ovlivněn svým filosofickým a estetickým vzděláním, především pragmatismem a expresionismem, ale ovlivnila ho také vědeckotechnická revoluce. Disponoval velmi širokou slovní zásobou, používal neobvyklá slova a rozvitá souvětí, uměl velmi dobře využívat zvláštností českého jazyka.
V dílech K. Čapka se uplatňuje individualistický přístup a z toho vyplývající uznávání silných jedinců, neuznává jednoznačnou pravdu, ale pouze pravdu z pohledu jednotlivce. Byl samozřejmě také ovlivněn první světovou válkou a později blížící se druhou světovou válkou.
Čapkovo rozsáhlé dílo bývá děleno na dvě části. V první, zabývající se vnitřním životem člověka jako jedince se Čapek pokouší zkoumat možnosti i hranice lidského poznání. Druhá, utopická část je kritikou společenských problémů moderní společnosti, zároveň je zde často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku a v dílech je i patrná obava z nastupujícího fašismu. Kritičnost jeho děl často oslabuje idylizující, nebo harmonizující závěr, ve svých vrcholných dílech tuto tendenci opustil. Pro tato díla bývá občas K. Čapek považován za předchůdce sci-fi.
Rozsáhlá je rovněž Čapkova novinářská činnost, ovšem vzhledem k jeho přátelství s T. G. Masarykem lze pochybovat o její objektivitě. Nicméně novinařina mu poskytla řadu tvůrčích podnětů a ovlivnila vnitřní organizaci jeho literárních děl, jejich jazyk, sloh, ale i výraz a tvar. Na druhou stranu jeho tvorba výrazně ovlivnila podobu tradičních i nově vzniklých novinářských útvarů, a to především jazykovou svěžestí a slovesnou propracovaností. Jeho novinářská činnost je spojena především s Lidovými novinami, kde v jistém slova smyslu navazoval na Nerudu. Napsal velké množství fejetonů, později vydávaných v různých souborech, a sloupky, v nichž se vyjadřoval k aktuálním problémům a které vymyslel jako novou novinářskou formu.


Eduard Petiška

17. ledna 2011 v 14:31 | Megbet |  AUTOŘI
Eduard Petiška
[14.5.1924-6.6.1987]
Eduard Petiška - fotografie
Český básník, prozaik a překladatel. Narodil se roku 1924 v Praze. Vystudoval gymnázium v Brandýse nad Labem, poté studoval v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dějiny literatury a germanistiky, kde získal titul PhDr.
Překládal z němčiny, především J.W. Goetha. Petiška je autorem mnoha knih, především pro dětské čtenáře a stal se jedním z nejoblíbenějších českých pohádkových autorů.
V poezii Petiška navázal na Fr. Halase (Podzimní deník). Lyrický ráz mají i jeho prózy, v nichž se zabýval generačními a mravními konflikty (Než uzrají muži, Pomerančové šaty, Průvodce mladého muže manželstvím, Třicet manželek)
Jeho knihy pro děti (Birlibán, Jak krtek ke kalhotkám přišel, Anička malířka) se staly velice oblíbenými a dosud vydávanými pohádkami.
Kulturně výchovný význam mají Petiškovy úpravy českých a cizích pověstí a pohádek (Staré řecké báje a pověstiGolem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Čtení o hradech, Čtení o zámcích a městech).
Eduard Petiška zemřel roku 1987 v Mariánských lázních jako úspěšný a uznávaný autor. Svůj literární odkaz předal synovi, českému prozaikovi, který píše pod jménem Eduard Martin.


Neopets

13. ledna 2011 v 17:07 | Megbet |  ÚVOD A OSTATNÍ

Neopets jsou vlatně taková zvířátka o která se musíte starat. Těm dáváte oblečení, ale ne všechno oblečení funguje. O Neopety (zvířátka) se musíte starat; dávat jim jídlo nebo je poslat do hotelu. Jenže to všechno stojí NP, NP jsou peníze které si vyděláváte pomocí her. Také si kupujete věci tadytady a tady.

Já se jmenuju v Neopets tygr_megbet. kdyby jste se chtěly spřátelit musíte zadat věk přes 15 let!

Co je dobré udělat když si založíte Neoptes...

 1. Každý měsíc si zde vyzvedni 2000 NP a jídlo.
 2. Každý den si sem choď pro želé zdarma.
 3. Také si sem zajdi pro omeletu.
 4. Každý den hraj tombolu.
 5. Každé dvě hodiny hraj kolečko (stojí 500 NP).
 6. Každý den hrajte i tohle (je to zdarma).
 7. Každý den pošlete 3x skóre u této hry.
 8. Když máte méně než 3000 NP,tak jděte sem a zdarma nakrmte své neopety.
 9. V prosinci jděte na Advent Calendar
 10. Fruit Machine - zdarma
 11. Healing Springs - tady dostanete každý den zdarma Healing potion nebo doplní vašemu neopetovi ztracené body (health)
 12. Snowager - jděte za ním až bude spát
1-2am
1-2pm
8-9pm
10-11pm
13. Turmaculus - probuďte Turmacula a dostanete cenu.
14. Underwater Fishing - zkuste něco ulovit...
zdroj: http://janaaelda.blog.czsunshineneo.com, a taky
http://iblogisek.blog.cz a něco jsem si přidala sama :)
Tak neváhejte a pojďtě taky hrát neopets!

OBRÁZKY - Tygr Ussurijský

11. ledna 2011 v 17:10 | Megbet |  ŠELMY
Tygr Ussurijský - OBRÁZKY


Na blogu ve zdroji obrázků jsou k tygrovi ussurijskému i informace.
Fanklub zvířátek